Продажни цени за разпределение и снабдяване с природен газ

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / година включително

Пределна цена при доставка, без акциз и ДДС в лв.

Цена за разпределение, без ДДС в лв.

Цена за снабдяване, без ДДС в лв.

Цена за 1000 ст. куб. метра природен газ, без акциз и ДДС в лв.

Цена за 1000 ст. куб. метра природен газ, без акциз, с ДДС в лв.

Промишлени

до 10 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

120

8.3

471.52

565.82

от 10 000 до 50 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

100.17

8.3

451.69

542.03

от 50 000 до 200 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

79.92

8.3

431.44

517.73

над 200 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

65.41

8.3

416.93

500.32


Обществено-административни и търговски

до 5 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

197.68

12.55

553.45

664.14

от 5 000 до 20 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

149.5

12.55

505.27

606.32

от 20 000 до 100 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

123.34

12.55

479.11

574.93

над 100 000 ст. куб. м. / годишно

343.22

72.35

12.55

428.12

513.74

Битови

--

343.22

201.04

45.31

589.57

707.48

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа - лв./клиент

Групи потребители

Консумирано количество, ст. куб. м. / час включително

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Промишлени

до 500 ст. куб. м. / час

2731

3277.2

до 1 000 ст. куб. м. / час

3658

4389.6

над 1 000 ст. куб. м. / час

4181

5017.2

Обществено-административни и търговски

до 70 ст. куб. м. / час

1506

1807.2

до 500 ст. куб. м. / час

1892

2270.4

над 500 ст. куб. м. / час

2309

2770.8

Битови

--

682

818.4

Повече информация относно цените на природния газ, утвърдени от КЕВР на територията на Република България може да получите на следния адрес: http://www.dker.bg/pagebg.php?P=401&SP=404

Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа


На основание Решение № Ц-25 от 18.10.2017 г. на КЕВР, “Каварна газ” ООД обявява, считано от 01.11.2017 г. следните продажни цени на природен газ за Община Каварна и Община Шабла:

Продажни цени на природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, считано от 01.11.2017 г.

За нас Присъединяване Правила